Vælg en side

Vi opnormerer vores terapeutfaglige stab og søger derfor 2 fysioterapeuter

Vi opnormerer vores terapeutfaglige stab og søger derfor 2 fysioterapeuter

Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for neuro-rehabilitering? Så er Center for Senhjerneskade stedet for dig at arbejde

 

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade, afdeling på Sjællandsvej, er et specialiseret botilbud, for voksne med en erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, til de borgere som er som er hos os.

Vi får i stigende grad flere borgere i tilbuddet som har behov for et kortere specialiseret neuro-rehabiliteringstilbud – som baserer sig på udredning, afklaring samt rehabilitering på et højt specialiseret niveau.

Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neuro-rehabiliterende koncepter.

 

Som fysioterapeut vil du have ansvar for, at udrede borgerens fysiske funktionsevne, planlægge målrettet fysioterapeutisk intervention, så borgernes mål bliver opfyldt. Du vil ligeledes være ansvarlig for vurdering af borgerens behov for mobilitetshjælpemidler, skinner og bandager.

På Center for Senhjerneskade arbejder vi interdisciplinært, hvor borgerens mål og dagligdag er i fokus. Teamet omkring borgeren støtter borgeren i, at opnå deres mål, og støtter borgeren i de daglige ADL opgaver.

 

Vi er en stor blandet personalegruppe bestående af social- og sundhedsassistenter- og hjælpere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker samt en gruppe ufaglærte. Derudover har vi et køkken, hvor vores faglige fokus er på kost og ernæring særligt tilrettelagt den enkelte borgers ernæringsbehov, og behov for modificeret konsistens.

 

Fagcenteret består ud over botilbuddet på Sjællandsvej også af CORTEX, der yder socialpædagogisk støtte til borgere, med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem og CORTEX20, der er et dagcenter målrettet til borgere med erhvervet hjerneskade

 

Ansættelse

Vi søger 2 fysioterapeuter til faste stillinger, 32 – 35 timer i gennemsnit pr. uge – arbejdstiden vil typisk ligge i hverdagstimerne, der vil være weekend vagter, hver 5. weekend og enkelte aftenvagter.

 

Ansættelse forventes 1. august 2022 eller efter aftale.

 

Vi er på udkig efter en kollega, der tænker – det er lige mig.

 

 • Er dygtig til faget og stiller fagligheden til rådighed
 • Har lyst til- og erfaring for at arbejde tværfagligt 
 • Har neuro-pædagogisk erfaring og gerne uddannelse inden for neuro-pædagogikken
 • Har lyst til at løse opgaver omkring hele borgerens liv
 • Kompetencer i at formulere, skriftligt såvel som i tale
 • Viden om hjælpemidler og ny teknologi
 • Lyst til, og måske erfaring med, at arbejde med sanseintegration
 • Kan reflektere over egen praksis, og er villig til at modtage supervision
 • Kan rumme at være i organisation, der er i løbende udvikling og forandring
 • Har orienteret dig på vores hjemmeside
 • Har almindeligt kørekort, og vil køre Centerets busser 

Vi kan tilbyde:

 • Grundig introduktion til området
 • Kollegaer med bred neuro-faglig viden
 • En arbejdsplads med fokus på både mono- samt tværfaglighed
 • Indflydelse på arbejdstider og planlægning af opgaver.
 • At blive ansvarlig for minimum 9 borgere, hvor opgaverne er vedligeholdende/rehabiliterende træning, opfølgning på hjælpemidler samt være en del af afdelingens forflytningsteam
 • En arbejdsplads med fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • En ledelse der uddelegerer og giver dig indflydelse
 • En arbejdsplads i udvikling
 • Faglig supervision

Se mere om Centeret på: https://www.kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/center-for-senhjerneskade-cfs/

Centret har en velfungerende personaleforening

 

Læs mere om visionen, levereglerne og Senior- og Socialforvaltningen her:

https://www.kolding.dk/politik/politikker-og-strategier/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng

 

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til Centerleder Peter Spanggaard – Petersen på tlf. 2917 5593.

 

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV samt relevante bilag.

 

Ansøgningsfrist: mandag den 8. august 2022.

Samtaler forventes afholdt: torsdag d. 18. august og evt. fredag d. 19. august.

 

Søg stillingen online via linket herunder.

 

Ved evt. ansættelse indhentes straffeattest.

Ansøg direkte her:

Info

By

Kolding

Stilling slået op:

21-06-2022

Ansøgningsfrist:

26-07-2022

Firma:

Kolding Kommune – Center for Senhjerneskade, Afd. Sjællandsvej

Arbejdstid
Arbejdsvilkår