Værkmester til Nykøbing fængsel (genopslag)

Værkmester søges til Nykøbing fængsel

Værkmestre i Kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal gennemgå et 2 årigt uddannelsesforløb. Det betyder, at man i løbet af de 2 års prøvetid, skal følge uddannelsen på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød. Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester. Du kan læse mere om uddannelsen, herunder fysiske krav og studiekrav, på www.kriminalforsorgen.dk.

En værkmester kan være en faglig uddannet person, f.eks. en tømrer, smed, elektriker mv. Det kan også være en ufaglært, der har lyst til at beskæftige de indsatte i montageværkstederne.

Som værkmester skal du indgå i arrestens beskæftigelse af de indsatte, som beskæftiges inden for en række forskellige montageopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Opmønstring af klienterne på afdelingen
 • Beregning og registrering af dusør mv.
 • Deltage i sagsbehandling af klienten
 • Opsyn og vejledning af klienter i forbindelse med produktion
 • Kontakt til eksterne kunder
 • Kontakt til eksterne håndværkere

Om dig:

Din baggrund og uddannelse er ikke så vigtig, så længe du har lyst til at arbejde med mennesker.

Vi lægger vægt på, at du

 • Er en god menneskekender med empati og forståelse for det enkelte individ
 • Har en naturlig, personlig autoritet, som gør, at du formår at skabe ro og orden
 • Er i stand til at sætte grænser og kommunikere klart om bl.a. regler og forventninger, samt er i stand til at håndtere individer i krise/konflikter
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel, omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt
 • Kan fungere i en tværfaglig medarbejdergruppe med mange arbejdsopgaver og nye tiltag
 • Har erfaring med produktion og småfag
 • Har truckcertifikat er det absolut et plus

Vi forventer, at du er indstillet på at gennemføre Kriminalforsorgens værkmesteruddannelse, hvis du ikke allerede er værkmester

For at opnå succes i funktionen kræver det, at man

 • Besidder evnen til at kunne balancere mellem det hårde i form af kontrol, sikkerhed og tryghed, og det bløde i form af resocialisering, støtte og motivation af den indsatte
 • Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare roen og overblikket i konfliktsituationer
 • Evner at håndtere egne følelser i arbejdet med mennesker i krise, hvor man kan komme ud for vanskelige situationer og konflikter
 • Er fleksibel og selvstændig
 • Har en saglig og faglig tilgang til opgaveløsningen
 • Kan arbejde med mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer
 • Accepterer nye ideer og initiativer til forandring

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2022 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse sker i henhold til tjenestemandsloven. Lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark, provinssats, og principperne om Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller med rette faglige uddannelse i løngruppe 3.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Nykøbing fængsel, Annebergparken 49, Nykøbing Sjælland

Nykøbing fængsel har plads til 60 indsatte. Læs mere om Nykøbing fængsel her

Nykøbing fængsel er en del af Institution Jyderup, der en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, samt 2 institutioner, der består af flere arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke) og 1 pension, samt Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 765 ansatte fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

For interne ansøgere: Som tjenestemand skal du inden ansøgningsfristens udløb den 3. december 2021 kl. 12.00 uloade din ansøgning, samt anmode din nærmeste leder om at få en bedømmelse. Bedømmelsen uploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 9. december 2021 kl. 12.00.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 9. december 2021 kl. 12.00

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge.

Har du spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte enhedschef Kenni Lyngberg, tlf. 7255 2333.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595

Ansøg direkte her:

Info

By

Jyderup

Stilling slået op:

07-10-2021

Ansøgningsfrist:

06-12-2021

Firma:

kenni.lyngberg@krfo.dk

Arbejdstid
Arbejdsvilkår