Vælg en side

Specialcenter Syddanmark søger afdelingsleder til Fuglemajgård ved Jels

Vil du være leder for ca. 25 faste medarbejdere og vikarer, der har fokus på høj faglighed i arbejdet med voksne udviklingshæmmede med mange forskellige udfordringer?

Specialcenter Syddanmark organiseres fra 1. august 2022 med teambaseret ledelse i hele centret. Vi leder derfor efter en afdelingsleder, der både kan arbejde med det strategiske blik for afdelingen og centret, sikre høj faglighed i driften og samtidig understøtte den samlede ledelse af centret.  Kan du se udfordringerne – og dig selv – i dette og skabe resultater, så er du måske vores nye afdelingsleder.

Specialcenter Syddanmark oplever en stigende søgning til vores højt specialiserede døgntilbud for både børn, unge og voksne. Vi søger nu en afdelingsleder til vores botilbud Fuglemajgård ved Jels, der ligger kun ca. 20 minutters kørsel sydvest fra Kolding.
 
Fuglemajgård søger en dialogsøgende, involverende og tillidsfuld afdelingsleder, der udstråler de samme værdier til medarbejderne. Du skal arbejde vedholdende for at skabe et trygt bomiljø, hvor borgerne trives. Du skal ligeledes understøtte medarbejdernes trivsel og faglig udvikling samtidig med at der sættes retning for afdelingens udvikling.

Fuglemajgård er et specialiseret tilbud primært for domsanbragte udviklingshæmmede §108. Tilbuddet består af 11 pladser og et enkeltmandstilbud. Tilbuddet er særligt målrettet borgere med psykosociale udfordringer. Det kan f. eks. være: tilknytningsforstyrrelse, dårlig impulsstyring, lavt selvværd, krænkende eller problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker, manglende sociale kompetencer, atypisk autisme samt borgere med en tilsyns – eller behandlingsdom. Enkelte har dobbeltdiagnose.

Medarbejdergruppen består primært af pædagoger og omsorgsmedhjælpere, samt sundhedsfagligt personale. Der arbejdes på at udvide den sundhedsfaglige del af medarbejdergruppen for at kunne imødekomme de stigende nationale krav til området.

Du vil møde engagerede og motiverede medarbejdere. Alle afdelinger i centret, indgår fra efteråret i det kompetenceudviklingsprojekt, der skal give et fagligt løft til samtlige medarbejdere fra de ufaglærte, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, og de medarbejdere med de helt særlige kompetencer.

Faglige forventninger til dig
Skal du være afdelingsleder på Fuglemajgård, forventer vi, at du har solid ledererfaring og har dit ledelsesteoretiske ståsted på plads. Du er bevidst om dit ledelsesrum og dit dobbelte lederskab. Du er ambitiøs i forhold til at udvikle de organisatoriske linjer sammen med din lederkolleger for at opnå høj trivsel hos borgere og medarbejdere. 

Vi ønsker en leder, der er tydelig og nærværende i sin ledelse, hvor du balancerer naturligt mellem udvikling og sikker drift. Du formår at guide og coache medarbejderne, sådan at de lykkes. Du tager både store og små opgaver med ansvarlighed og kan prioritere egenhændigt.

Vi vægter samarbejdet med pårørende, anbringelseskommuner, eksterne aktivitetstilbud, og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. statsadvokaten, psykiatri og politi) højt, hvorfor vi forventer, at du anlægger den gode dialog og initierer møder, hvor det er relevant. 

Der er en relativ stor søgning af borgere, men aktuelt er det vanskeligt at tage nye ind grundet udfordringer med rekruttering. Arbejdet med rekruttering er derfor et selvstændigt tema. Centret har netop igangsat arbejdet med en rekrutteringsstrategi, der kan understøtte vores arbejde med at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Dit ledelsesrum
Inden for rammerne af vores kerneopgave som i kort form lyder ”sammen skaber vi løsninger på socialt komplekse livssituationer” udfoldes dit ledelsesrum.

Du er ansvarlig for, at der arbejdes målrettet og med høj faglighed med borgerens indsatsplaner. Kvalitetsudvikling og -sikring er derfor nogle af hovedopgaverne.  Med de mange forskellige og komplekse opgaver, er det nødvendigt, at du kan have overblik over disse opgaver og kunne prioritere dem.

Du vil indgå i ledergruppen for det samlede Specialcenter Syddanmark, der består af centerchef, leder for kvalitet og udvikling samt afdelingsledere fra øvrige tilbud i Specialcentret. Du har således lederkolleger i hele Region Syddanmark.

Dine primære ledelsesopgaver
Den altoverskyggende udfordring for alle ledere på socialområdet er rekruttering og fastholdelse. Det gælder også for Fuglemajgård. Vi er nu ved at formulere en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, der skal gøre os mere synlige i forhold til mulige nye medarbejdere og studerende.

Som en del af Den Syddanske Forbedringsmodel har Fuglemajgård gennemført en forbedringsproces med fokus på en bedre anvendelse af medarbejdernes kompetencer og organisering af indsatserne til borgerne.

Der arbejdes med udvikling af arbejdstidsplanlægning, som skal sikre øget kontinuitet omkring borgerne og sikre en tydelighed af rammerne for medarbejdernes ønsker til fleksibilitet. Der er et igangværende byggeprojekt, der har til formål at forbedre de fysiske forhold for medarbejderne. 

 • Lede og facilitere de pædagogiske indsatser, vi leverer til borgerne for de kommuner, der bestiller vores ekspertise. Omsætte aftaler til konkrete handlinger.
 • Sikre en tættere overensstemmelse mellem pædagogik og målene i de individuelle planer, hvor der er fokus på at sætte borgeren først.
 • Sikre, at det gode arbejdsmiljø og samarbejdsklima kontinuerligt er i dit fokus som en grundlæggende forudsætning for et godt botilbud.
 • Understøtte den fortsatte pædagogiske specialisering på området og udvikle de sundhedsfaglige indsatser. 
 • Formidle Region Syddanmarks strategier og koble dem til medarbejdernes hverdagspraksis.
 • Understøtte den kommende organisatoriske forandringer med teambaseret ledelse i tæt samarbejde med lederkolleger og medarbejdere.
 • Ansvar og sikring af effektiv økonomistyring, arbejdstidsplanlægningen og andre administrative funktioner.
 • Understøtte og sætte retning i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel
 • Indgå i både det lille og det store lederfællesskab med kreativitet, engagement og energi.

Din baggrund
Vi forventer, at du er fagligt velfunderet og har erfaring med personale- og forandringsledelse. Du har sandsynligvis en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog eller anden uddannelsesmæssig baggrund er også en mulighed. Vi ser desuden gerne, at du har en lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at tage en sådan. Ligeledes vil erfaring fra døgninstitutionsområdet blive vægtet og gerne erfaring med målgruppen. Du brænder for arbejdet med borgere og medarbejdere.

Som person forventer vi, at du er:

 • handlekraftig, refleksiv, og omstillingsparat. Du har et solidt etisk og værdimæssigt fundament
 • i stand til at skabe retning og er tydelig i din kommunikation – både skriftligt og mundtligt
 • tydelig på brugen af relevante metoder i arbejdet med borgerne
 • i stand til at lede og fremme udviklende lærings- og forandringsprocesser både i afdelingen og i centret. Er parat til at gribe nye opgaver og indgå i løsningen på tværs af afdelinger og centre på socialområdet
 • opmærksom på dine egne begrænsninger, og kan bede om sparring og hjælp.

Specialcenter Syddanmark tilbyder?
Arbejdspladsen har gode rammer for både borgere og medarbejdere.
 
Du tilbydes en meget spændende lederstilling med stort ansvar og mange forskellige opgaver. Du bliver en del af Specialcenter Syddanmark, herunder ledergruppen. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, udvikling og kvalitet samt en åben og tillidsvækkende dialog på tværs af organisationen. 

Du vil indgå i en ledergruppe med masser af ledelseserfaring. Vi er i gang med etablering af en teambaseret organisation på tværs af matriklerne. Afdelingslederne er derfor ikke kun ansvarlige for egen matrikel, men har også et tværgående ansvarsområde – disse områder vil løbende blive udviklet over de kommende år.

I forhold til din egen udvikling er der god mulighed for efteruddannelse, ledelsessupervision samt sparring fra chef og lederkollega. I forhold til arbejdspladsens udvikling, så er vi i gang med en inddragelsesproces, der skal lede frem til den kommende strategi for socialområdet fra 2023.

Mere om stillingen
Du opfordres til at kontakte centerchef Allan Kjær Hansen (tlf. 6138 6893), hvis du ønsker at høre mere om stillingen.  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaler
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 25. maj 2022. Første runde ansættelsessamtaler afholdes den 3. juni og anden runde samtaler den 13. juni. Mellem første og anden samtalerunde vil vi anvende test.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 

Ansøg direkte her:

Info

By

Otterup

Stilling slået op:

29-04-2022

Ansøgningsfrist:

25-05-2022

Firma:

Specialcenter Syddanmark, Region Syddanmark

Arbejdstid
Arbejdsvilkår