Social- og sundhedsassistenter/social- og sundhedshjælpere/ufaglært personale til faste stillinger samt vikariater i Aftenplejen i Hjemmeplejen Indre By/Østerbro

Vi søger kompetente medarbejdere til fastansættelse og til kort- og langvarige vikariater.

Vi er en medarbejdergruppe, der stiller krav til kommende kolleger om høj kvalitet i mødet med borgerne. Derfor er det afgørende, at du som kommende kollega er mødestabil.

Hjemmeplejen Indre By/Østerbro er en organisation i udvikling. Vi fungerer som uddannelsesinstitution for social- og sundhedsassistentelever og har et fagligt højt uddannelsesmiljø.

Vi har til huse i lyse og indbydende lokaler ved Nordhavn Station og andre offentlige transportmidler.

Hjemmeplejen Indre By/Østerbro arbejder med følgende mål

 • At tilbyde helhedsorienteret pleje med høj grad af medarbejderkontinuitet og faglighed, herunder opgaveoverdragede sygeplejeindsatser, samt tage sig af terminale forløb med pårørendeinddragelse
 • At arbejde rehabiliterende med borgerne for at bevare deres levevis længst muligt i eget hjem
 • At medvirke til at styrke fagligheden i den kommunale hjemmepleje gennem undervisning og forbedringsprojekter
 • At styrke brugerinddragelse via velfærdsteknologi, bl.a. gennem vores digitale skærmenhed og læringslejlighed

Dine erfaringer og personlige kvalifikationer

 • Du har gerne arbejdserfaring efter endt uddannelse, men det er ikke et krav
 • Du evner at arbejde selvstændigt og kan prioritere din tid i tæt samarbejde med dine kolleger
 • Du har forståelse for vigtigheden af en fyldestgørende social- og sundhedsfaglig dokumentation samt erfaring med IT som arbejdsredskab. (Vi anvender FSIII og CURA)
 • Du kan tænke helhedsorienteret og iværksætte faglige, konstruktive løsninger. Du arbejder konfliktløsende, har gode pædagogiske evner og et godt overblik og er omstillingsparat

Dine kvalifikationer

 • Du kan fagligt beskrive indsatser og funktions- og helbredstilstande samt formål med plejen (introduktion og oplæring er selvfølgelig en del af din ansættelsesstart)
 • Du kan udføre helhedspleje på et fagligt, højt niveau
 • Du har interesse for at arbejde med digital skærmenhed og velfærdsteknologi
 • Du har medicinkursus (ellers vil kompetenceafklaring og oplæring finde sted)
 • Du har interesse for det tværfaglige samarbejde
 • Du har interesse for at arbejde med borgere i eget hjem
 • Du arbejder med borgeren i centrum og med respekt for den enkelte borger
 • Du er bevidst om egne kompetencer

Opgaver i gruppen

 • Du medvirker til kvalitetssikring i gruppen i samarbejde med social- og sundhedsassistenterne, social- og sundhedshjælperne, og sygeplejerskerne
 • Du varetager indsatserne hos de komplicerede borgere og støtter fagligt kolleger i plejen af mindre komplicerede forløb gennem supervision og undervisning
 • Sammen med andre social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i gruppen har du ansvar for at opstarte nye borgere. Du arbejder tæt sammen med sygeplejerskerne om kvalitetssikring af borgerforløb

Vi tilbyder

 • Du vil evt. kunne indgå som ressourcepersonsfunktion
 • Du får en struktureret introduktion, som tilrettelægges efter dit behov
 • Du får FMK-kursus og efterfølgende kompetenceløft/undervisning i medicinhåndteringsprocessen
 • Du får kursus i FSIII-dokumentationsmetoden
 • Du deltager i 4-dages introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i SUF (Sundheds- og omsorgsforvaltningen) med fokus på kvalitetsstandarder, faglige vejledninger og instrukser, UTH, ældrepolitik, lovmæssige rammer, eget ansvarsområde)

Der er fuld uniformspligt.

Vi er meget nysgerrige på, hvad du kan tilbyde fagligt og menneskeligt. Hvis du har lyst til at fortælle os det, glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Mødetiden er kl. 15.15-23.30, de fleste af os arbejder mandag-søndag hver 2. uge.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Mere information
Vil du høre mere om jobbet, kan du kontakte aftengruppeleder Nicolai Vikeså på 3530 3030.

Søg via linket senest torsdag den 10. marts 2022
Vi holder samtaler løbende.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.

Ansøg direkte her:

Info

By

København Ø

Stilling slået op:

14-01-2022

Ansøgningsfrist:

18-02-2022

Firma:

Hjemmeplejen IBØ – Gruppe Aften

Arbejdstid
Arbejdsvilkår