Social- og sundhedsassistent til dagvagtsdistrikt Hjemmeplejen i Aabenraa midtby og Nord

Har du lyst til at udvikle dig i dit job? Ser du en udfordring i at udvikle og fastholde kvalitetsniveauet i Hjemmeplejen sammen med dine kolleger? Så er det måske dig, vi søger i vores dagvagtsdistrikt i Uglekær.

Vi er et distrikt med borgertilgang og derfor søger vi flere spillere til vores hold.

Om Hjemmeplejen

I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats.

Vi står på nuværende tidspunkt i en implementering af teams, der skal være med til at sikre en stabil indsats, kvalitet og kontinuitet i plejen hos borgerne.

Vi har stort fokus på forebyggelse gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) på vores tavlemøder.

Dine opgaver

Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, ufaglærte og elever. Som SOSU-assistent får du til opgave

 • at være tæt sparringspartner og tovholder for dine kolleger i de fungerende teams for at sikre fagligheden eksempelvis i forhold til den rehabiliterende tilgang, dokumentation og inddragelse af andre fagligheder
 • at have opstartssamtaler hos nye borgere som skal modtage hjemmehjælp
 • at varetage de mere komplekse borgerforløb for eksempel efter udskrivelse fra sygehus, borgere med flere diagnoser, psykiatriske problemstillinger, misbrug eller terminale patienter
 • at arbejde med uddelegerede sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem for eksempel stomipleje og sondeernæring
 • at implementere sygeplejeydelser såsom medicindosering, sårpleje og insulingivning i hjemmeplejen i løbet af 2022
 • at varetage sygeplejeuddelegerede ydelser i distriktets tilknyttede sygeplejeklinik
 • at arbejde tværfagligt med for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og selv have borgere i tværfaglige rehabiliteringsforløb
 • at bistå distriktets kvalitetsassistent i undervisning, vejledning og supervision og bidrage til kompetenceudvikling i distriktet.

Vi forventer, at du 

 • er uddannet SOSU-assistent
 • brænder for dialog, samarbejde og respekt for borgeren og ser på mennesket som en helhed  
 • kan lide at arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af faglig indsats og dokumentation
 • kan formulere dig såvel skriftligt som mundtligt og har flair for dokumentation  
 • kan bruge digitale løsninger så som smartphones, tablet og computer. Både som redskab til tværfaglig sparring, men også i dialogen med borgeren via skærmbesøg
 • har kørekort.  

Vi kan tilbyde, at du får

 • en god introduktion til dine opgaver
 • mulighed for at udvikle dig i dit job både i dag og i fremtiden, da vi er en organisation med gode interne udviklingsmuligheder
 • en stilling med ansvar og selvstændighed og med stor variation i arbejdsopgaverne  

Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om fastansættelse. Det ugentlige timetal ønskes mellem 30-35 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend. Mødested er Uglekær distriktet, Nygade 23C, 6200 Aabenraa.

Tiltrædelse den 1. februar 2022 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening.   

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere 
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til driftsleder Dorthe Goodman på telefonnr. 73 76 78 62 eller pr. mail; dfg@aabenraa.dk

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 10. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest i uge 50.

Send din ansøgning via linket. 

Ansøg direkte her:

Info

By

Aabenraa

Stilling slået op:

22-11-2021

Ansøgningsfrist:

10-12-2021

Firma:

Hjemmepleje Nord

Arbejdstid
Arbejdsvilkår