Social- og sundhedsassistent med tovholderrolle til hjemmeplejen i distrikt Rødekro

Har du lyst til at udvikle dig i dit job? Ser du en udfordring i at udvikle og fastholde kvalitetsniveauet i Hjemmeplejen sammen med dine kolleger ved at inddrage velfærdsteknologi og IT på helt nye måder og arbejde forebyggende? Så er det måske dig, vi søger til dagvagt i Hjemmeplejen, distrikt Rødekro.

Om Hjemmeplejen
I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats.

I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. For tiden arbejder vi intensivt med forebyggelse gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS), som er en overbygning på projektet ’I sikre hænder’, ude i de enkelte teams. Som noget helt naturligt arbejder vi med de nyeste digitale værktøjer. Skærmbesøg og digitale møder med borgere, kolleger, andre fagpersoner og ledelsen er den del af dagligdagen. Det har gjort vores arbejde lettere og mere effektivt samtidig med, at vi kan bruge mere tid på at støtte borgeren frem for at bruge tiden på landevejen.

Dine opgaver
Du kommer til at indgå som tovholder for ét team med flere SOSU-hjælpere og få ufaglærte. Som SOSU-assistent får du til opgave

 • at være tæt sparringspartner og rollemodel for dine kolleger i det daglige for at sikre fagligheden eksempelvis i forhold til den rehabiliterende tilgang, dokumentation og inddragelse af andre fagligheder
 • at have opstartssamtaler hos nye borgere, som skal modtage hjemmehjælp
 • at varetage de mere komplekse borgerforløb for eksempel efter udskrivelse fra sygehus, borgere med flere diagnoser, psykiatriske problemstillinger, misbrug eller terminale patienter
 • at arbejde med uddelegerede sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem for eksempel stomipleje og sondeernæring samt sikre kompetencerne ved medarbejderne i dit team
 • at implementere sygeplejeydelser såsom medicindosering, sårpleje, insulingivning mm. i Hjemmeplejen i løbet af 2022 / 2023
 • at være kaptajn eller bidrage med viden på TOBS- tavlemøder
 • at arbejde tværfagligt med for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og selv have borgere i tværfaglige rehabiliteringsforløb
 • at bistå distriktets kvalitetsassistent i undervisning, vejledning og supervision og bidrage til kompetenceudvikling i distriktet 

Vi forventer, at du 

 • er uddannet SOSU-assistent
 • brænder for dialog, samarbejde og respekt for borgeren og ser på mennesket som en helhed  
 • kan lide at arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af faglig indsats og dokumentation
 • er nysgerrig på egen og andres praksis og kan lide at tilegne dig og bidrage med ny viden
 • kan se potentialet i tværfagligt samarbejde med for eksempel sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, diætister
 • kan formulere dig såvel skriftligt som mundtligt og har flair for dokumentation  
 • kan bruge digitale løsninger så som smartphones, tablet og computer. Både som redskab til tværfaglig sparring, men også i dialogen med borgeren via skærmbesøg
 • har kørekort  

Vi kan tilbyde, at du får

 • en god introduktion til dine opgaver
 • mulighed for at udvikle dig i dit job både i dag og i fremtiden, da vi er en organisation med gode interne udviklingsmuligheder
 • en stilling med ansvar og selvstændighed og med stor variation i arbejdsopgaverne  
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på høj social kapital – tillid, retfærdighed og samarbejde – i en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt  

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er med ansættelse i Rødekro distriktet, fortrinsvist dagvagt. Der er tale om fastansættelse. Det ugentlige timetal er 30 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend.

Mødested er Nygade 23C, 6200 Aabenraa. Tiltrædelse d. 1. janauar 2022 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening.   

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere 
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til driftsleder Lars Hauge Damm på telefonnr. 7376 7666 eller pr. mail; lhd@aabenraa.dk

Ansøgning
Send din ansøgning senest den 21. november 2021 via linket. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest 29. november 2021.

 

 

Ansøg direkte her:

Info

By

Aabenraa

Stilling slået op:

30-09-2021

Ansøgningsfrist:

04-11-2021

Firma:

Hjemmepleje Nord

Arbejdstid
Arbejdsvilkår