Pædagogisk personale søges til solisttilbud i Grenå

Vil du være med til at skabe meningsfulde liv? Har du lyst til at være en del af et solisttilbud, hvor din faglige viden og nysgerrighed er velkommen? Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Så læs videre

Du bliver en del af et fast team omkring en borger
Vi leder efter en engageret pædagog til vores team omkring en borger med autismespektrum forstyrrelser. Du kommer til at arbejde fokuseret omkring en enkelt borger med 2:1-normering i dagtimerne og 1:1-normering resten af døgnet. Vi arbejder ud fra principperne i low arousal og visualiseret struktureret pædagogik. Målet med vores arbejde er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte. Vi tror på, at stress minimering og tydelig ensartet struktur skaber ro og trivsel hos vores beboere, samtidig med at vi har fokus på relationel tilknytning.

Hverdagen går blandt andet med at passe gårdens får, grise og kaniner, så det er et must at du er vant til at omgås dyr.

Der kan opstå udfordrende situationer, som kan resultere i højtråbende og selvskadende adfærd, og det er derfor vigtigt, at du har et roligt nervesystem og kan benytte din pædagogiske faglighed i disse situationer. For at minimere årsagen til frustration, er det vigtigt, at du formår at arbejde efter en fast struktur.

Som pædagog hos os får du en foranderlig hverdag, hvor der er fokus på faglig og personlig udvikling. Borgernes hverdag er bygget op omkring en dagsstruktur, der er tilpasset den enkelte og det er teamets opgave at sikre, at denne dagsstruktur bidrager bedst muligt til borgerens udvikling og trivsel.

Hos os får du:

 • En arbejdsplads, hvor vi vægter kvalitet og udvikling højt
 • En arbejdskultur, hvor vi er nysgerrige på nye og bedre måder at gøre vores arbejde på
 • Løbende supervisioner samt efteruddannelse gennem kurser indenfor fagområdet ASF
 • Grundig introduktion til Habitus, vores arbejdsgange, pædagogiske forståelse og organisation
 • Daglig sparring fra dine engagerede kolleger og ledelse
 • Indmøder der varierer mellem 8, 24 og 36 timers varighed, hvilket giver dig masser af frihed mellem dine arbejdsdage

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet pædagog, lærer, ergoterapeut eller SOSU-assistent
 • Kan være ufaglært, men i så fald har du en stor autismeerfaring og -forståelse
 • Arbejder selvstændigt og struktureret
 • Er en teamplayer, der mestrer teamsamarbejde
 • Har erfaring med at arbejde med visuel struktureret pædagogik
 • Har lyst til aktivt at medvirke til at udvikle og gennemføre de aftalte pædagogiske strategier
 • Er robust og har et roligt nervesystem, også i forbindelse med udadreagerende eller selvskadende adfærd
 • Det er et krav at du har kørekort B

Du er etisk funderet og rummelig; moden og nuanceret i din tilgang til andre mennesker. Du har respekt og ydmyghed i forhold til at være en del af et andet menneskes liv. Og du formår at være tydelig i din adfærd og fremstår rolig, ikke mindst fordi du selv har et godt nervesystem.

Om os
HabitusHuset Tyvhøjvej er en del af HabitusHusene Midtjylland. Vi har til huse på en lille bondegård på landet, som er indrettet hjemligt for vores beboer. Vi har luft omkring os, og der er masser af plads til dyr, aktiviteter og dagsbeskæftigelse.

Målgruppen i Habitus er primært borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad. Vi er vedholdende med at skabe resultater for de borgere, som andre ikke er lykkedes med at skabe livskvalitet og udvikling for. En af ingredienserne, til at vi lykkes, er nærledelse til vores dygtige pædagoger.
Information og ansøgning
Der er tale om en fuldtidsstilling og vi ønsker at byde dig velkommen snarest muligt. Derfor afholdes der også ansættelsessamtaler løbende og opslaget tages ned, når vi har fundet vores nye kollega.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Kent Boye Andersen på tlf. 21855144, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Du sender din ansøgning via linket og der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Lokation: Grenå