Vælg en side

Messegast til Forplejningssektionen på Fregatten ESBERN SNARE

ESBERN SNARE søger en arbejdsom og fleksibel messegast, som skal indgå i et ungt, energisk og stærkt team med et interessant sejladsprogram i efteråret 2022.

Om os

Fregatten Esbern Snare F342 har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter.

Ombord på Esbern Snare vil du blive en del af den 121 mands faste besætning, som er delt over skibets fire divisioner. Du vil høre til i Logistisk division består af 2 officerer, 4 mellemledere og 27 konstabler, overkonstabler og specialister, som primært står for madlavning, forsyning, sanitet samt skibsvedligehold og sømandsskab. Der ud over at indgå i havariorganisationen med tilhørende personel i havaripatruljerne.

Esbern Snare er et af Søværnets skarpeste kampenheder. Vi har været indsat i mange for skellige missioner de sidste år. Vi har fjernet kemiske våben fra Syrien, transporteret hærens materiel samt personel til Estland, patruljeret farvandene i hele rigsfællesskabet fra Bornholm til Grønland, og vi har afskrækket pirateriet i Gulf of Guinea.
Som en af Søværnets største kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder.

Sejlads med Fregatten kan bestå af nationale øvelser på en lille uge, såvel som internationale opgaver blandt andet i form af INTOPS-deployeringer af 3 mdr. varighed.

Du kan se og læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare

Om stillingen

Stillingen er på et manuelt niveau, hvor du vil indgå i forplejningssektionen (F-SEK) på 12 konstabler, overkonstabler og specialister som til dagligt ledes af proviantbefalingsmanden.

Som messegast ombord på Esbern Snare vil du udføre funktioner under ledelse af proviantbefalingsmanden. Funktionerne dækker alle opgaver, der skal løses under mellemleder niveau og omfatter både fysisk krævende arbejde i teams og selvstændigt arbejde.

Sektionen består både af faglærte kokke og ufaglærte messegaster/logistikgaster – men vi bestræber os hver dag på, at udvise ejerskab og stolthed indenfor vores arbejdsområde, om det er med eller uden svendebrev.
Vi har et sundt arbejdsmiljø, med højt til loftet. Der bliver lagt stor vægt på samarbejdet i sektionen og vi er kendt for den gode stemning.

Du vil som ny messegast i logistikdivisionen (L-DIV) også komme til at stifte bekendtskab med andre opgaver der ligger i divisionen og går på tværs af sektionerne. Det vil sige, at du ud over opgaverne vedr. kabyssen også kommer til at arbejde med opgaver inden for dækssektionen som f.eks. at fortage mindre vedligeholds-/håndværksopgaver.
Man skal som gast i Logistikdivisionen kunne dække ind over for hinanden ved de mest almindelige opgaver i dagligdagen ombord.

I F-SEK tilstræber vi et meget højt niveau, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet mad for vores kollegaer og servicere dem helt korrekt.
Det er derfor meget vigtigt, at vi ansætter den helt rigtige soldat, der virkelig brænder for sit arbejde og som kan indgå i vores sociale team, på bedste vis.

Dine arbejdsopgaver vil være alt fra rengøring, opvask og præsentation af mad i buffeten, til almen sømandsskab, fartøjsbetjening – herunder LCP og gummibådssejlads- og surringsgast ved helikopterflyvning, samt røgdykker, junior medic eller tilrigger i skibets havaripatruljer.
Du vil ligeledes indgå i brotjenesten som udkig og rorgænger, hvilket vil give dig en alsidig hverdag til søs, med forskellige arbejdsopgaver og arbejdstider i form af dag og natarbejde.

Ophold i basehavn, vil være præget af de nødvendige kurser og efteruddannelse for at kunne dygtiggøre sig indenfor både hygiejne, truck, speedbåd, kran, førstehjælp og skydning med maskingevær.
Udover kurser, vil opholdene også bestå af vagttjeneste, daglig tjeneste med fokus på skibsvedligehold og afholdelse af friheder.

Om dig

Du skal gennem åbenhed, have lyst til at arbejde med nye fagområder, tage medansvar og indgå i et fælleskab.
Samtidig skal du som medarbejder ombord på ESSN, medvirke til opretholdelse af enhedens til enhver tid pålagte beredskab.

Vi forventer at du som gast besidder nogle grundlæggende personlige egenskaber og kompetencer:

Du skal være et ordentligt menneske som besidder god etik og moral + du skal have baglandet i orden og være indstillet på perioder væk fra familien.

Du besidder mental fleksibilitet og kan omstille dig fra rolige til hektiske miljøer og skifte mellem mange forskellige arbejdsopgaver og funktioner ombord.

Situationsfornemmelse gør, at du er god til at læse en situation og har forståelse for andre menneskers situation ombord i et tæt miljø.

Have helhedsforståelse for at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og opgaver med en analytisk tilgang. Du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed. Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af skibet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.

Samarbejde – Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Kvalifikationer:
Krav:
• Forsvarets basisuddannelse
– Hvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet, skal du være villig til at gennemgå denne ved først kommende lejlighed. (10 uger)
– Er du fra Hæren/Flyvevåbnet skal du være villig til at gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i de enkelte fag i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m. (3 uger)

Ønskeligt: ikke et krav
• Relevant erhvervserfaring, gerne fra restaurationsbranchen
• Messegast erfaring fra andre enheder i Søværnet
• Truckcertifikat
• Røgdykkerbevis
• Speedbådscertifikat
• Duelighedsbevis
• Epoxy uddannelse
• Kranbasis uddannelse
• TSE (taktisk sanitet for enkeltmand)
• TMG/LMG (Tung maskingevær/Let maskingevær)
• Hygiejnebevis

Helbredskrav:
• Grundvaccination
• Egnet til røgdykkercertifikat
• Det er en forudsætning, at du kan udstikkes udkig herunder ikke har farveblindhed.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikofficer, KL Robert Juul Christoffersen på mail: 2E-ESSN-LGO@MIL.DK eller skibets Banjermester SSG Danni Tim Bøger mail 2E-ESSN-BM@MIL.DK eller tlf. 30 16 94 78.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 8. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Ansøg direkte her:

Info

By

Frederikshavn

Stilling slået op:

17-06-2022

Ansøgningsfrist:

14-07-2022

Firma:

FPS-BDY@MIL.DK

Arbejdstid
Arbejdsvilkår