Vælg en side

Materielforvalter ved Drifts- og Støttesektion Kampstøtte i Forretningsområde Kampstøtte, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse søger en materielforvalter med stærke MM og PM evner/erfaring, indgående kendskab til logistik og drift, samt udviklede evner til at skabe personlige relationer, med opgaven for øje.

Vil du gøre en forskel, så er denne stilling noget for dig.

Om os

Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Forretningsområde Kampstøtte er en del af KALA og ejer en endog særdeles stor materielportefølje, herunder sensorer, løfte-, trække- og surringsmateriel (LTS), klimamateriel, sanitetsmateriel, ildstøtte (artilleri og morterer), optik, TACP- og opklaringsmateriel, lejrmateriel, containere, gaffeltrucks, feltkost, el samt ingeniør, EOD- & CBRN materiel. Vi understøtter en bred vifte af kunder på tværs af Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet og det Regionale Sundhedsvæsen samt Hjemmeværnet. Det sker naturligvis i tæt koordination med de operative kommandoer. Forretningsområde Kampstøtte er kendt som et godt og trygt sted at arbejde med udfordrende opgaver. Vi er professionelle, har fokus på opgaven og passer samtidig på hinanden.

SDS består af fire medarbejdere, der både er militære og civile. I sektionen er dels et driftsstøtteelement, der understøtter forretningsområdets øvrige sektioner med projektsekretær opgaver, årlige mønstringer samt driftsunderstøttende opgaver i DeMars. Dertil består sektionen af to projektledere som styrer forskellige anskaffelsesprojekter af varierende kompleksitet, i tæt samarbejde med de øvrige sektioner. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for hinanden og med plads til smil i en travl hverdag.

Om stillingen

Som materielforvalter i hos os er dine primære opgaver at støtte forretningsområderne i KALA med produktionsfremmende foranstaltninger, herunder SAP (MM-modulet).

Du vil indgå i et team på en major og tre sagsbehandlere/projektleder, som er placeret i driftselementet i Kampstøtteafdelingen. Driftselementet støtter med en bred vifte af opgaver i hele afdelingen og koordinerer en lang række opgaver med Forsvarets øvrige myndigheder, primært Hærkommandoen(HKO).

Dine arbejdsopgaver sammen med KALA driftselement vil blandt andet være:
• Controlling på sanering af udvalgte materielgenstande og kapaciteter.
• Bistå KALA koordinerende sagsbehandler for forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver med det formål at tilsikre ensartethed og kvalitet, samt rettidig udgivelse til de brugende og vedligeholdende enheder.
• Bistå med optælling, mønstring og rapportering af KALA lagre og myndighedsbeholdninger.
• Vejlede i opgaveløsninger relateret til DeMars inden for alle materiel- og logistikanliggender på tværs af KALA område.
• Deltage i koordinationsmøder inden for alle materiel- og logistiske anliggender på tværs KALA områder med interne som eksterne enheder.
• Udvikling og vedligeholdelse af driftselementets teamsite.

Om dig

Vi forventer, at du er materielforvalter (evt. ufaglært med uddannelseskontrakt) med potentiale.
Vi forventer, at du har erfaring med SAP (MM modulet, herunder myndighedsbeholdning og/eller lagerbeholdning) og at du kan støtte, vejlede og rådgive KALA medarbejdere i anvendelse af SAP. Du skal også have erfaring inden for den logistiske tjeneste, eksempelvis ved en underafdeling, bataljon, brigade eller FDD, samt have erfaring fra den daglige drift.
Det forventes, at du kan anvende Microsoft Word og Excel, samt at du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og verbalt.

Du er serviceminded, og kan lide at have en stor berøringsflade. Du er fleksibel og fungerer godt i en hverdag, som er præget af arbejdsopgaver forskellige steder i afdelingen. Derudover forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt og fokuseret.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til Organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets
Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under
Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for stampersonels
forhandlingsområde. Basislønnen udgør 27.424,52 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at major CH Jensen, Jens Peter Mulvad mail: FMI-LA-CHSDS@FIIN.DK eller på tlf. +45 25 33 59 88.

Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mathias Fønskov på telefon 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2022, eller snarest muligt og har fast tjenestested i Ballerup

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.
FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca.1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Ansøg direkte her:

Info

By

Karup J

Stilling slået op:

13-05-2022

Ansøgningsfrist:

29-05-2022

Firma:

FPS-MFO@MIL.DK

Arbejdstid
Arbejdsvilkår