Opret dig som jobsøgende

Kirkekulturmedarbejder søges til Agedrup Sogn, Fyens Stift pr. 1/1 2023.

Kirkekulturmedarbejder søges til Agedrup Sogn, Fyens Stift pr. 1/1 2023. Stillingen er på 18 timer ugentligt med mulighed for 2 timer ekstra, alt efter kvalifikationer.

Nøgleord:

Sangglæde, rummelighed, fællesskab og flair for PR er nøgleordene for dig, som er vores nye kirkekulturmedarbejder her i Agedrup.

Vi ønsker at være:

Vi ønsker at være sognets musikalske kraftcenter i form af højt syngende, dansende livsglade børn (-og gerne deres forældre) så vel i sognegården på hverdage, som i kirken nogle søndage. I samarbejde med bl.a. Agedrup Skole, FDF og sognets institutioner, ønsker vi at være kirke for alle i sognet: børn, forældre, bedsteforældre, naboer, tudsegamle tanter m.fl.

Alle, som vil opløfte og bidrage til fællesskabet samt suge næring af kirkens gode ånd, vil være hjertelig velkommen her hos os. 

 

Om os:

Vi er en imødekommende bredtfavnende kirke og tilbyder bl.a. forskellige former for musikgudstjenester og friluftsgudstjenester udover den traditionelle gudstjeneste. Vores månedlige torsdagscafe er ofte fuldt booket til forskellige former for foredrag og musik. Til vores ”Syng-Sammen”- arrangementer er det mere reglen end undtagelsen at alt er optaget. Vi tilbyder gå-/strikke-café og tirsdagssild, hvor enlige såvel som par mødes, hygger sig og spiser sammen.

Til vores årlige Halloween arrangement inddrages byens børneinstitutioner samt foreningsliv, og vi tæller ofte ca. 600 deltagere. Vi er en hjertelig flok af menighedsråd, frivillige samt en lille håndfuld ansatte, som har det godt sammen og som nu har behov for at udvide kredsen med dig.     

 

Vi har brug for dig og dine kræfter:

Er du en udadvendt musisk person, som har let ved at skabe relationer og som elsker at synge og spille? Kan du samle et børnekor, undervise både de små og de store konfirmander i kristendom og kirkens værdier?

Kan du samarbejde med præst, ansatte, frivillige og menighedsråd? Kan du være tovholder og primus motor i kirkens diakonale arbejde?

Vi har også brug for dine kreative evner til at passe kirkens PR og til at udvikle nye tiltag.

Hvis du kan opfylde nogle af disse behov og være villig til at lære resten, så er det lige dig, vi gerne vil have fat i.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.        

OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Præst Ina Balle Aagaard tlf. 29 16 06 38

kontaktperson Tove Jørgensen tlf. 41 74 35 18

 

Ansøgningsfrist 10. oktober 2022

Ansøgning sendes til: 7868fortrolig@sogn.dk

Samtaler afholdes i uge 43 og 44

 

Ansøg direkte her:

Husk at oplyse Reference ID ved ansøgning til jobbet: 5684851

E-mail: Iba@km.dk

Tlf. nr.:

Kontaktperson: Ina Balle Aagaard

Info

By

Agedrup

Firma:

AGEDRUP KIRKE

Arbejdstid

Deltid

Arbejdsvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist:

10-10-2022

Kommune

Odense

Ledige stillinger

1