Gravermedhjælper ved Barrit og Vrigsted kirker i Hedensted provsti

 

 En stilling som gravermedhjælper ved Barrit Sogns menighedsråd, Kirkebro 3, 7150 Barrit er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi søger en dygtig og energisk gravermedhjælper, der vil indgå som en god kollega i vores team bestående i alt af en graver og tre gravermedhjælpere. Vi ser gerne, at du har kendskab til og erfaring fra arbejdet på en kirkegård.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2022.

Opgaverne i stillingen er arbejde på og omkring kirkegården, som primært består i renholdelse af gravsteder og pasning af fællesarealerne og renholdelse af kirken samt pyntning af kirkerummet til gudstjenester/kirkelige handlinger. Der indgår også vikartjenester for graveren, som kirketjener, når hun skal have fri.

Arbejds- og mødested er på Barrit kirkegård, eller på nabosognet Vrigsteds kirkegård, da vi her har en pasningsaftale.

Ansættelse sker ved Barrit Kirke (BarritSogns Menighedsråd) beliggende Kirkebro 3, 7150 Barrit.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der sker aflønning på timeløn. Der vil ske aflønning som ufaglært uanset uddannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Jennie Meinhardt på telefonnummer 21 24 99 43.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Flemming Thomsen, Vævergade 23, 7150 Barrit eller på mail til 7956@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 31. januar 2022 kl. 16.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag og fredag i uge 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøg direkte her:

Info

By

Barrit

Stilling slået op:

10-01-2022

Ansøgningsfrist:

28-01-2022

Firma:

BARRIT KIRKE

Arbejdstid
Arbejdsvilkår