Opret dig som jobsøgende

gravermedhjælp

Stillingen som gravermedhjælper ved Horreby, Karleby og Sdr. Alslev sogne er ledig og ønskes besat pr.

  1. november 2022 eller snarest muligt.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaverne og årstid, kan der i perioder forekomme overarbejde.

Gravermedhjælperen skal i samarbejde med graveren, varetage følgende opgaver:

  • vedligeholde kirkegårdene og præstegårdshaven
  • være vikar for graveren med kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • klargøring til kirkens aktiviteter
  • praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandling, som f.eks.: anvisning af gravsteder.

Vi forventer at du:

  • Har overblik og gode evner til at strukturere din arbejdstid.
  • Er imødekommende overfor besøgende i kirken og på kirkegårdene.
  • Er fleksibel mht. arbejdstider og -opgaver.

Ansættelse, aflønning og vilkår i øvrigt, i overensstemmelse med overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fællesforbund (3F).

Lønindplacering sker på basistrin 1 for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse, med aktuel timeløn efter gældende overenskomst mellem Kirkeministeriet og 3F. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet

Tommy Raahaug, tlf. 40 32 99 20.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Formand Tommy Raahaug, Karleby-Horreby-Sdr. Alslev Menighedsråd, Møllebakkevej 7, Horreby,

4800 Nykøbing F., mail: 7585fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 25. september 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39/2022.

Ansøg direkte her:

Husk at oplyse Reference ID ved ansøgning til jobbet: 5674012

E-mail: cbbentzen@gmail.com

Tlf. nr.: 4524820506

Kontaktperson: Claus Bentzen

Info

By

Nykøbing F

Firma:

Karleby-Horreby-Sdr.Alslev menighedsråd

Arbejdstid

Deltid

Arbejdsvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist:

25-09-2022

Kommune

Guldborgsund

Ledige stillinger

1