Vælg en side

Ergoterapeuter søges til specialiseret botilbud

Ergoterapeuter søges til specialiseret botilbud,

Center for Senhjerneskade i Kolding Kommune

 

 

Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for neuro-rehabilitering? Så er Center for Senhjerneskade stedet for dig at arbejde

 

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade, afdeling på Sjællandsvej, er et specialiseret botilbud, for voksne med en erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, til de borgere som er som er hos os.

Vi får i stigende grad flere borgere i tilbuddet som har behov for et kortere specialiseret neurorehabiliteringstilbud – som baserer sig på udredning, afklaring samt rehabilitering på et højt specialiseret niveau.

Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neurorehabiliterende koncepter.

 

Som ergoterapeut vil du have ansvar for, at udrede borgerens ADL-evne, planlægge målrettet intervention, så borgernes mål bliver opfyldt. Du vil have ansvar for vurdering af borgerens dysfagi samt behandlingsstrategi her for.

På Center for Senhjerneskade arbejder vi interdisciplinært, hvor borgerens mål og dagligdag er i fokus. Teamet omkring borgeren støtter borgeren i, at opnå deres mål, og støtter borgeren i de daglige ADL opgaver.

 

Vi er en stor blandet personalegruppe bestående af social- og sundhedsassistenter- og hjælpere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker samt en gruppe ufaglærte. Derudover har vi et køkken hvor vores faglige fokus er på kost og ernæring særligt tilrettelagt den enkelte borgers ernæringsbehov, og behov for modificeret konsistens.

 

Fagcenteret består ud over botilbuddet på Sjællandsvej også af CORTEX, der yder socialpædagogisk støtte til borgere, med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem og CORTEX20, der er et dagcenter målrettet til borgere med erhvervet hjerneskade

 

Ansættelse

Vi søger 2 ergoterapeuter til faste stillinger, 32 – 35 timer i gennemsnit pr. uge – arbejdstiden vil typisk ligge i hverdagstimerne, der vil være weekend vagter hver 5. weekend og enkelte aftenvagter, da rehabiliteringen ikke holder weekend eller stopper om aftenen

 

Ansættelse forventes 1. august 2022 eller efter aftale.

 

 

 

Vi tilbyder

En organisation i udvikling, som er i gang med en spændende forandringsproces, som du vil blive en stor del af.

Grundig introduktion til området.

En organisation, hvor der er fokus på det gode arbejdsmiljø

En organisation med faglig kompetente medarbejdere, og afdelingsledere samt en ambitiøs centerleder.

Et job med mulighed for at arbejde med faglig udvikling

 

Dine opgaver

 • ADL- undersøgelse og daglig ADL træning af borgerne
 • Udredning- og behandling af dysfagi
 • Indgå i den tværfaglige løsning af kerneopgaven

 

Af faglig kompetencer lægger vi vægt på at du:

 • Har en uddannelse som ergoterapeut og er velfunderet i din faglighed
 • Helst har relevant erfaring fra senhjerneskadeområdet eller lignende
 • Har gode erfaringer med dig i at arbejde tværfagligt
 • Gerne kurser, indenfor neurofaglige koncepter
 • Kan arbejde systematisk med mål og dokumentation
 • Kan planlægge og afvikle tavlemøde
 • Gerne kalibreret til AMPS – men ikke et krav

 

Af personlige kompetencer lægger vi vægt på at du:

 • Er nysgerrig, og ikke er bange udfordre den eksisterende praksis
 • Tager ansvar i forhold til kerneopgaven
 • Har en kreativ og nytænkende tilgang til opgaveløsningen
 • Trives i et arbejdsmiljø, hvor hverdagene og opgaverne er forskellige
 • Har lyst til at dele din faglighed med andre
 • Har humor og en positiv tilgang til hverdagens forskellige udfordringer
 • Aktivt bidrager til det gode arbejdsmiljø

 

Løn og ansættelsesvilkår:

I henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principper for lokal løndannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Centerleder Peter Spanggaard – Petersen 2917 5593

 

Har du lyst til, at gøre en forskel for mennesker som har en erhvervet hjerneskade med din ergoterapeutiske intervention – så send os din ansøgning.

 

Vi håber du er interesseret i stillingen, og derfor vil sende os en ansøgning. Send ansøgningen elektronisk via knappen ”send ansøgning” under stillingsannoncen.

 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 8. august 2022

 

Ansættelsessamtaler: Tirsdag d. 16. august og evt. onsdag d. 17. august.

 

Ved evt. tilbud om ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

 

Ansøg direkte her:

Info

By

Kolding

Stilling slået op:

21-06-2022

Ansøgningsfrist:

26-07-2022

Firma:

Kolding Kommune – Center for Senhjerneskade, Afd. Sjællandsvej

Arbejdstid
Arbejdsvilkår