Entrepriseleder inden for gravetilladelser og naturområdet (barselsvikariat)

Arbejdssted: By- og Udviklingsforvaltningen, Entreprenørafdelingen, Smedegade 10, 6000 Kolding

Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Ansættelsestidspunkt: 1. december 2021 og til den fastansatte vender tilbage fra orlov

Hvad kan vi tilbyde:

Som entrepriseleder i Kolding Kommunes Entreprenørafdeling med ansvaret for afdelingerne Fælles Drift og Gravetilladelser, vil du få ansvaret for behandlingen af graveansøgninger og rådighedsansøgninger på kommunens arealer. Du skal arbejde tæt sammen med vores tilsynsførende i marken, som du også skal assistere i spidbelastningsperioder. Du har også ansvaret for vedligehold af eksisterende skilte og færdselstavler, samt salg af kommercielle skilte og firmaskilte.

Derudover har du ansvaret for entrepriserne inden for vandløbsvedligehold, bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pileurt samt disses økonomi.

Du vil være leder for tre medarbejdere + de medarbejdere som hjælper på dine entrepriser løbende i sæsonen.  

Funktioner:

  • Behandling af gravetilladelser og rådighedstilladelser
  • Tilsyn med eksterne graveaktører
  • Behandling af diverse skilteopgaver bl.a. kommercielle skilte
  • Koordinering af naturopgaver bl.a. vedligehold af vandløb og bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Kvalifikationer:

  • Erfaring med anlægsarbejde samt skiltning i forbindelse med vejarbejder
  • Erfaring med gravetilladelser
  • Erfaring med ledelse af medarbejdere
  • Gerne erfaring med vandløbsvedligehold
  • Kørekort til personbil

Hvem er vi?

I Entreprenørafdelingen er der ansat en afdelingschef, 3 administrative medarbejdere, 6 entrepriseledere og ca. 90 faglærte og ufaglærte medarbejdere. Derudover har vi et aktiveringsprojekt med op til 70 borgere tilknyttet.
Vi arbejder med drift, vedligehold og anlæg af grønne områder, idrætsanlæg og vandløb drift, vedligehold og anlæg af belægningsarbejder i beton og granit asfaltarbejder, afvandingsarbejder, vejsidevedligehold mv., renhold og affaldsopsamling i by såvel som i det åbne land.

Om By og Udviklingsforvaltningen

I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Om Kolding Kommune

By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – Vi designer livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Entrepriseleder Louise Sigersted på telefon 23404915

Ansøgning sendes elektronisk via knappen “Ansøg”.

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt først i uge 43 2021

 

Ansøg direkte her:

Info

By

Kolding

Stilling slået op:

27-09-2021

Ansøgningsfrist:

24-10-2021

Firma:

Entreprenørafdelingen

Arbejdstid
Arbejdsvilkår