Vælg en side

Effektiv og engageret driftskoordinator til enheden Toiletter

Er du en ídérig og stærk kommunikator med en god it- og systemforståelse, og trives du samtidig med praktiske opgaver, fordi dine hænder er godt skruet på? Så er det dig, vi søger.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en driftskoordinerende medarbejder til en nyoprettet funktion. Du skal bidrage til at understøtte enheden i dialogen med samarbejdspartnere samt varetagelse af administrative opgaver. Derudover skal funktionen skabe synergi på tværs af områderne i enheden og sikre hurtig og effektiv opfølgning på de fysiske rammer på byens toiletbygninger, så tilgængeligheden og oplevelsen for borgerne er optimal.

Hvem er vi?
Enheden toiletter sikrer rene og trygge toiletbesøg på de offentlige toiletter med opsyn samt de ubemandede toiletter i 8 ud af Københavns 10 bydele. Enheden beskæftiger ca. 45 fastansatte både faglærte og ufaglærte medarbejdere, og sammen med ca. 20 sæsonansatte i sommerhalvåret holder vi byens toiletter rene fra morgen til aften. Enheden har i forvejen tilknyttet 2 driftskoordinatorer i driftsunderstøttende funktion.

Toiletområdet er i fortsat udvikling, og området er blevet løftet væsentligt i de senere år. Der er stor opmærksomhed på behovet for ordentlige toiletfaciliteter generelt set.

Om jobbet
Som driftskoordinator sikrer du en stærk administrativ understøttelse af enhedens ledelse. Samtidig følger du tæt op på de fysiske rammer på toiletterne i byen – skader og fejl som opstår grundet hærværk eller slid. Sammen med enhedens øvrige driftskoordinatorer, medarbejdere og daglige leder drives en effektiv og resultatorienteret enhed, hvor kvalitet og tilgængelighed er i fokus.

I jobbet som driftskoordinator vil du typisk skulle varetage

Administrative opgaver fx

 • vedligeholdelse af data om byens toiletter i vores PUMA-platform
 • understøttende opgaver i vores opgavehåndteringssystem i PUMA
 • kommunikation om byens toiletter, men ikke pressehenvendelser eller kampagner
 • udvikle og implementere effektiviseringstiltag, så vi arbejder smartere hele tiden og udvikler løsninger på toiletområdet generelt
 • varetage kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere på udvalgte områder fx den interne bygningsdrift i forhold til vedligeholdelsesopgaver på byens toiletter eller interessenter i forhold til brugergrupper omkring de offentlige toiletter som eksempler

Praktiske opgaver opgaver fx

 • konkret fejlsøgning og udbedring af nogle typer fejl på toiletter og toiletbygninger samt opfølgning på indmeldte skader og hærværk
 • varetagelse af drift af diverse anlæg (varme, ventilation mv) og kontakt til fagfolk
 • forestå og/eller sikre sikkerhedskontroller hvor påkrævet

Dine kompetencer
Da jobbet er opdelt i både administrative, kommunikative og praktiske opgaver, er der ikke specifikke krav til uddannelse, men relevant erfaring fra kloak- eller vvs- branchen (fx som kloakmester), en håndværksmæssig baggrund eller lignende og/eller erfaring med drift af tekniske anlæg kan være en fordel.

Det er vigtigt, at du har interesse for og er god til at sætte dig ind i IT-systemer. Erfaring med PUMA-platformen vil være en fordel, da denne fylder en stor del af hverdagen.

Du skal være kommunikativt stærk både i skrift og tale og være god til at tale med alle. At du er rummelig og har et udtalt servicegen vil være et stort plus både i forhold til at sætte sig borgernes sted i forhold til udvikling af toiletområdet, men også i forhold til de forskellige brugergrupper omkring byens toiletter.

Kørekort B er et krav.

Derudover kan du forvente et job, hvor det vil være en fordel, at du

 • er drevet af at få gode ideer og kunne omsætte dem til virkelighed uden de store omkostninger
 • er struktureret og på forkant i din planlægning, der sikrer, at du også kan rumme spontant opståede opgaver, som ofte lander på en driftskoordinators bord
 • er positiv, udadvendt, fleksibel og serviceorienteret og god til at være opsøgende i forhold til at løse opgaver med andre kolleger
 • trives med en stor berøringsflade, da du skal kunne samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere

Grundlæggende kendskab til og/eller erfaring med arbejdet i en offentlig forvaltning og politisk styret organisation er en fordel, men ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er med opstart den 1. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Du vil blive ansat på en flextidsordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. frokostpause.

Mere information
Har du spørgsmål vedr. jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte enhedschef Josefine Fridlund på 2715 8511 i tidsrummet kl. 09.00-12.00 på hverdage.

Søg via linket senest tirsdag den 28. juni 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 13. juli 2022.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Ansøg direkte her:

Info

By

København S

Stilling slået op:

14-06-2022

Ansøgningsfrist:

28-06-2022

Firma:

Toiletter

Arbejdstid
Arbejdsvilkår